000 000 ห้องประชุมศิขรินทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข


 

000 000 ห้องประชุมห้วยเรไร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมศิขเรศ(งานบริหารฯกองกิจฯ) ห้องประชุมศิขเรศ(งานบริหารฯกองกิจฯ) ห้องประชุมศิขเรศ(งานบริหารฯกองกิจฯ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข


 

ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข