ลงชื่อเข้าใช้งาน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Division of Student Affairs
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875300-1 Fax 053-875302 Sip Phone 104 e-mail :: stu@mju.ac.th