ประชาสัมพันธ์การติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6651

ต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียน สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลดังนี้

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-87XXXX (XXXX หมายถึง หมายเลข 4 ตัวท้ายของหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อในวัน เวลา ราชการ)

กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ
รับ-ส่งเอกสาร โทร.5368 , 5369
การเงิน-บัญชี โทร.5369
การคลังและพัสดุ โทร.5368,5369
กลุ่มพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ข้อมูลหลักสูตร , ข้อมูลรายวิชา , TQF , อาจารย์ประจำหลักสูตร โทร.5370 , 5371
ข้อมููลอนุมัติหลักสูตร , ขั้นตอน และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร โทร.5370 , 5371
กลุ่มบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป
ลงทะเบียน , ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน โทร.5374
รายวิชาที่เปิดสอน , ตารางสอน-สอบ , แผนการศึกษา โทร.5374 , 5373
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า
บัตรนักศึกษา , รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ reg โทร.5378
เกรด , เทียบโอนรายวิชา , ย้ายสาขา , ขอเกรด V , SU โทร.5378
ขอหนังสือรับรองต่าง ๆ , Transcript , หลักฐานทางการศึกษา , ใบคำร้อง , ใบ Drop W โทร.5377
ตรวจสอบจบ , ปริญญาบัตร , เกียรตินิยม โทร.5377
ระเบียนประวัติ , ลาออก , ลาพัก , พ้นสภาพ โทร.5377
งานรับเข้าและแนะแนวการศึกษา , โควตา , รับตรง , รับนักศึกษาใหม่ โทร.5375

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
55

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298