ประกาศ!! เปิดสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักกีฬา นักดนตรีและนาฏศิลป์และนักศึกษาที่ทำกิจกรรม


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5403

ประกาศด่วน

มีเปิดสอนติวเตอร์ ภาษาอังกฤษ 1 และ ภาษาอังกฤษ  2

สำหรับนักศึกษาโควตากีฬา  ดนตรีและนาฎศิลป์  และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมนักศึกษา

ที่เรียนอ่อนในวิชาที่เปิดสอนดังกล่าว  โดยมาลงชื่อได้ที่ห้องงานบริการและสวัสดิการ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้  อาคารอำนวย  ยศสุข   (งานการกีฬา)

โดยจะเปิดสอนในวันเสาร์ที่  3  ธันวาคม  2554  

ภาษาอังกฤษ 1  เปิดสอนเวลา 13.00 – 15.00 น.

ภาษาอังกฤษ 2  เปิดสอนเวลา 15.00 – 17.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
295