กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38


ปรับปรุงข้อมูล : 27/1/2559 16:33:03     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1777

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวบัณฑิต

รายการค่าใช้จ่ายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

การเรียงลำดับคณะสำหรับเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

เปิดระบบให้รายงานตัวระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 และ

ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 1 ก.พ. 2559 ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดตามข่าวสารที่ได้

Website: ศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Facebook : ศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดต่อศูนย์ประสานงานบัณฑิต

สำนักงานศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 3

เบอร์โทรสำหรับติดต่อ-สอบถาม

โทร. 094-6987287 เวลา 09.00-20.00 น.

โทร. 094-6987495 เวลา 09.00-20.00 น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
54

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298