ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบุคลากร รับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1462

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรติดต่อรับค่ารักษาพยาบาลได้ที่ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

 1. นายกิตติศักดิ์  ปัชชาชัย  รหัส 5322101310 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. นางเพ็ญ  รัตตนิทัศน์   บุคลากรกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 3. นายฉัตรชัย  คนขยัน         รหัส 5306102317   คณะบริหารธุรกิจ

 4. นางสาวเมธาวี  พรหมน้ำดำ  รหัส 5419102520 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

 5. นางสาวรัตนากร  พฤกษาชีวะ  รหัส 5405101366  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

 6. นางสาวจินดาพร  แก้วเกตุ   รหัส 5312102319  คณะเศรษฐศาสตร์

 

 

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
295