ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ร่วมพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 13/7/2558 14:09:54     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 229

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ร่วมพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ในการนี้ อธิการบดีและคณะผู้บริหารจะได้ร่วมพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาที่ผู้ปกครองควรทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและถูกต้องร่วมกันในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังต่อไปนี้
- ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง "การพัฒนานักศึกษา : แนวคิดและนโยบายมหาวิทยาลัย"
-อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เรื่อง "นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย : บริการ สวัสดิการ และการใช้ชีวิต"
- รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรื่อง "เรียนอย่างไรในแม่โจ้ : หลักเกณฑ์ที่ผู้ปกครองควรทราบ"

นอกจากนี้ในช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น. ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่ยื่นกู้ต่อเนื่องได้เข้าใจและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมโครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนักศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296