งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต


ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2558 16:10:37     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 121

เมื่อวันที่ 7-8 พค 2558 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดยการนำของ นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงฯ และบุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานอาสาสมัครในประเทศไทยและในต่างชาติ จากภาคีเครือข่าย ในส่วนกลุ่มสถาบันการศึกษา ได้มีการนำเสนองานการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาสาสมัครในการทำงาน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเสนอถึง 
1.แนวทางการสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษาผ่านระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
2.การสร้างขบวนงานผ่านโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มทำงาน งานจิตอาสาสู่การทำงานอาสาสมัครกับพื้นที่ชุมชนจริงต่อไป

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
55

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298