กิจกรรม “Big Cleaning Day” 27 มิถุนายน 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2557 9:23:25     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 248

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด ในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ผอ.ณัฐฐินีย์ สินฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กล่าววัตถุประสงค์รายงานแก่ประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤษฎา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หลังจากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานต่างๆที่ได้เข้าร่วม โครงการกิจกรรม 5ส. ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสร็จจากการมอบรางวัล ....นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างานทุกงาน และบุคลากรกองกิจการนักศึกษาทุกคน ได้ลงพื้นที่บริเวณรอบอาคารอำนวยยศสุข และรอบสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ราชกัลยา ร่วมมือร่วมใจ ร่วมพลังสามัคคีพัฒนาทำความสะอาดตามพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความน่าอยู่ให้แก่สถานที่ทำงาน และความสามัคคีของบุคลากรทุกคน เพื่อก้าวสู่การเป็นกรีนออฟฟิศ?

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
295