ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ


1/11/2562
ถึง 1/11/2562

8:00
ถึง 16:00

ต้อนรับ
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : น.ส.ประภาพรรณ เทียมถวิล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 29/10/2562 15:35:49
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
27/11/2562
ถึง 27/11/2562

8:00
ถึง 16:00

อบรมการใช้งาน MJU App
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน :
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ติดต่อ : 5696
ปรับปรุงข้อมูล : 29/10/2562 14:10:29
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง