ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง ประจำ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3051

 

 

นักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยสถานที่เลือกตั้งจะอยู่ ที่ อาคารแผ่พืชน์ โดยจะแยกเป็น 5 หน่วย ได้แก่

1.หน่วยเลือกตั้งที่ 7 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1) จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ลำดับที่ 1 - 506

2.หน่วยเลือกตั้งที่ 8 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2)  จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร ลำดับที่ 507 - เป็นต้นไปจนถึง บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 286

3.หน่วยเลือกตั้งที่ 9 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (3)  จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ลำดับที่ 287 เป็นต้นไป

4.หน่วยเลือกตั้งที่ 10 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (4)  จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63/111 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

5.หน่วยเลือกตั้งที่ 11 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (5)  จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63/1111 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ

1.สำหรับนักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่ครบ 1 ปี จะยังไม่มีสิทธิ์ เลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
54

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298