ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2555 16:29:28     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3862

1. นายปฏิภาณ  ภิญโญ

2.นายธเนศ       ปุสยะไพบูลย์

3.น.ส.กัญญาวีร์   อินเขียน

4.นายอรรถพล     ตันอินต๊ะ

6.น.ส.ศศินิภา      คำวัง

7.นายธีรวัฒน์      ปินทนา

8.นายจักรพงษ์    อภิรัตนาโชติ

9.นายภาณุพงศ์     กิติยศ

10..ส.สุดารัตน์  เชี่ยวการพฤกษ์

11.นายปฎิภาน    หนักคำ

12.นายณรงค์ฤทธิ์   พันธ์ทาโฮม

13.น.ส.ชนิสรา   ไชยวงศ์

14.น.ส.สิริมา   สุวรัตน์

15.นายจักร  อภิรัตนาโชติ

16.นายกล้าณรงค์   เสาร์ทิพย์

17.นายฉัตรธนะชัย   อุปะละสกุล

18.น.ส.ธัญญลักษ์   มังทะ

 

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
295