การรับเอกสารการขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราขการทหาร ปีการศึกษา 2553


ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2554 10:37:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 629

นักศึกษาที่ยื่นเรื่อง ขอผ่อนผันไม่ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ในปีการศึกษา 2553 ที่ได้ ยื่นเอกสารไว้ระหว่าง

เดือน มิ.ย.53 ถึง ก.พ.54 ให้นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนรับเอกสารผ่อนผันฯ ได้ที่ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น2 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนถึง วันที่31 มี.ค.54

หมายเหตุ

ต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถรับแทนกันได้

 

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
122

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
138

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
179

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
242

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
381

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
467

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
570

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1801

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
368

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
348