นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3429

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาวชนนันท์  ทัพบุรี     รหัส 5510101318       คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

2. นายวรุฬห์  นวลคำมา        รหัส 5203101338       คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

3. นางสาวปาจรีย์  วรสุทธิ์      รหัส 5503103331       คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

4. นางสาวธนิศา  นะติ๊บ         รหัส 5404101340       คณะวิทยาศาสตร์

5. นางสาวพิมพร  แซ่ลิ้ม       รหัส 5404101365        คณะวิทยาศาสตร์

6. นายนันท์ธวัช  ณาระศักดิ์   รหัส 5110101327         คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

7. นายอิทธิวรรต  อินทรวงส์โชติ   รหัส 5109101436    คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

8. นางสาวโสรญา  จันทร์ฉาย   รหัส 5407108337      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  โอนเงินให้แล้ว เมื่อ 19/9/55

9. นางสาวกุลกัญญา  ทำบุญ   รหัส 5301125405       คณะผลิตกรรมการเกษตร

10. นายชินวัตร  เทพแปง      รหัส 5304103308       คณะวิทยาศาสตร์

11. นายปฎิญญา  ศรีโพทา     รหัส 5412102370      คณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
321

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
413

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
509

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
324

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297