บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา บัตร ATM ของท่านใดหายติดตามรายชื่อได้ที่นี่


ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2554 1:42:09     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3761

 

บัตรประชาชน
1. นายญาณภัทร อินต๊ะจักร
2. นายนิพนธ์ เรือนทวี

บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นายพีรเดช ไฝ่ฟ้า สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ คณะเศรษฐศาสตร์
2. นายภัทรพงศ์ มาศภูมิ สาขาพืชศาสตร์ (พืชไร่) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. นายชาคริต โสภาการ สาขาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวรัตนา กิติ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
1. นางสาวหทัยชนก ป้องสีดา
2. นางสาวสุกัญญา พิลา
3. นายเฉลิมชัย (นามสกุลอ่านไม่ชัดเนื่องจากสีเลือนลาง)

บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
1. นางสาวหทัยรัตน์ ภูดอนตอง
    และอีก 3 บัตร อักษรลางเลือน 1 บัตร (อ่านไม่ออก) และอีก 2 บัตร ไม่ลงชื่อหลังบัตร

บัตร ATM ธนาคารกรุงเทพ
1. นางสาวเสาวรส คำมูล
2. นายโกเกศ อรุณศักดิ์
3. นายนุพงษ์ ขวัญยืน
4. นายปริญธร ฤกษ์วิถี
5. นายวีระศักดิ์ แซ่ต๋อง
6. นางสาวการะเกด ปาลี
7. นายชนินทร์ มูลหญ้าแพรก
8. นายรัฐธนินท์ ภูวิพัชร์พิมล
9. นายพร้อมทัณฑ์ (ไม่สะกดคำนามสกุล)
และอีก 2 บัตร อักษรเลือนลาง อ่านไม่ออก


นำหลักฐานติดต่อรับบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา และบัตร ATM ดังกล่าว
ได้ที่ งานบริหารและธุรการ (ช่องรับจดหมาย พัสดุไปรษณีย์) ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษา อำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296