โครงการอาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค


ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2556 15:37:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2807

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค ในวันที่ 23 และ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์  จัดอบรมตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่อาสาเข้ามาช่วยกิจกรรมในด้านการปฐมพยาบาล การใช้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับปฏิบัติในการดูแลนักศึกษารุ่นน้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  และมีคุณปัญญวัจน์  ชลวิชิต  จากงานวินัยและพัฒนานักศึกษา และเป็นศิษย์เก่า   แม่โจ้ ให้คำแนะนำแก่น้อง ๆ   ในส่วนของงานอนามัยและพยาบาล  มีพยาบาล 3 ท่านให้คำแนะนำด้านการปฐมพยาบาลและการใช้ยาต่าง ๆ     นำโดยคุณเจริญศรี     เอี้ยงกุญชร  หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล คุณนิธิวดี  จรรยาสุภาพ  และคุณลักษมี  ตันธนสิน  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 463 คน

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
295