นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2555 9:24:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1642

 

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายไมเคิล ธนา แจ๊คส์               รหัส  5306101361     คณะบริหารธุรกิจ

2. นายศตวรรษ  ศิริเลิศ                 รหัส  5414101373     คณะศิลปศาสตร์

3. นายชมพร  ถาวร                      รหัส  5405104321     วิทยาลัยบริหารศาสตร์

4. นางสาวสิรินภัทร์  ใจแก้ว            รหัส  5405101385     วิทยาลัยบริหารศาสตร์

5. Mr. LUO  LINXIANG            รหัส  5409101099     คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

6. นางสาวเบญจวรรณ  สิงห์เล็ก      รหัส  5406101023     คณะบริหารธุรกิจ

7. นายพีรณัฐ  มูลมัย                     รหัส  5312101368     คณะเศรษฐศาสตร์

8. นายสนธิรักษ์  ตายัน                  รหัส  5212102425     คณะเศรษฐศาสตร์

9. นางสาวอภิชญา  อัจฉราวรรณ     รหัส  5306102387     คณะบริหารธุรกิจ

10. นางสาวกาญจนา  ฝั้นใจ           รหัส   5312106305    คณะเศรษฐศาสตร์

11. นางสาวนิภาพร  ตุ้ยคำลือ         รหัส   5306101335    คณะบริหารธุรกิจ

12. นางสาวสายชล  อยู่นาค           รหัส   5203104354    คณะวิศวกรรมฯ

 

 

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
324

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297