ระบบจัดส่งใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


ปรับปรุงข้อมูล : 3/5/2555 9:18:02     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5754

ระบบจัดส่งใบปริญญาบัตร
พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่่ สำเร็จการศึกษาและมีความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยการ เข้ามากรอกข้อมูลที่อยู่ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้ตามที่อยู่ ทำให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกจังหวัดเชียงใหม่ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาขอติดต่อรับใบปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

ขั้นตอน
1. กรอกข้อมูลที่อยู่ของท่าน ที่ต้องการให้จัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้

2. พิมพ์ใบ Pay - In นำไปชำระเงินค่าจัดส่งที่ ธนาคาร
3. เก็บสำเนาการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าท่านจะได้รับใบปริญญาบัตร
4. ตรวจสอบการจัดส่งใบปริญญาบัตรได้ในที่เมนู "ตรวจสอบ EMS"

http://www.education.mju.ac.th/diplomaSend/index.aspx

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
325

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297