ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3348

 

รายชื่อนักศึกษา

1. นายเฉลิมชัย  ดวงจินดา        รหัส 5001107417 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นางสาวกุสุมาลย์  ไชยกัณทา   รหัส 5314102302 คณะศิลปศาสตร์

3. นางสาววรรณปวีญ์ เสนบุญ      รหัส 5319103522 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

4. นายจิรัฏฐวิชญ์  อินต๊ะสาน              รหัส  5405101310   วิทยาลัยบริหารศาสตร์

5. นายณชนก  วงษ์ศวรรค์                    รหัส 5409101322 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

6. นางสาวนิตยา  เดคำกาศ                 รหัส 5106103339 คณะบริหารธุรกิจ

7. นายสุธี  สุรินทร์                               รหัส 5106105377 คณะบริหารธุรกิจ

8. นางสาวพัชราภรณ์  วงค์คม            รหัส 5312102396 คณะเศรษฐศาสตร์

9. MiSS. QIN  DONGLAN          รหัส 5409101105 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

10. นายอัครพงษ์  ดวงตา                  รหัส 5004101350 คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
54

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298