ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2561 10:27:19     ที่มา : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1241

ดาวน์โหลดที่นี่

ข่าวล่าสุด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
146

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
252

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
326

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1242

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
218

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
205

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2561

30/11/2560 15:57:29
322

กิจกรรม KM การปรับปรุงและพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการกองกิจการนักศึกษา

2/10/2560 15:45:35
306

โครงการแยกขยะลดมลภาวะสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

23/8/2560 15:19:06
295

โครงการอบเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย ประจำปีการศึกษา 2560

22/8/2560 10:16:24
242