กิจกรรม KM การปรับปรุงและพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการกองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 2/10/2560 15:45:35     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 363

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 กองกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม KM การปรับปรุงและพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา
และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการกองกิจการนักศึกษา คุณนนทลี หวังเทอดเกียรติ
โดยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษากล่าวขอบคุณพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ
ซึ่งเป็นผู้เสียสละและสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินกองกิจการนักศึกษามาตลอดอายุการปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
122

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
137

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
179

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
242

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
381

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
467

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
570

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1800

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
368

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
348