..นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นวันที่ ๒..


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1506

นับเป็นวันที่ ๒ แล้วที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยตามจุดต่างๆ ที่ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ โดยในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ นี้ นักศึกษาได้กระจายตัวกันออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง หมู่บ้านธนสารวิลล่า บ้านเหมืองแก้ว ที่ทำการเทศบาลนครเชียงใหม่ วัดดาวดึงส์ และบริเวณสุสานหายยา โดยช่วยในการบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อใช้ในการวางเป็นแนวกำแพงป้องกันน้ำ ช่วยลำเลียงสิ่งของเพื่อจัดส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และช่วยเหลือเทศบาลนครเชียงใหม่ในการออกแจกอาหารและน้ำดื่มตามพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ภาระกิจของวันนี้เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
55

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298