" ด่วน "นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เรื่องค่ารักษาพยาบาล ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจฯ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 968

 

รายชื่อนักศึกษาดังนี้ มาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

1. นางสาวกมลทิพย์  รัตนศรี      รหัส 5206101301  คณะบริหารธุรกิจ

2.นายพงศ์พศุฒม์  ฮวดเจริญ     รหัส 5205101366   วิทยาลัยบริหารศาสตร์

3.นางสาวศิริพร  สกุลพันธ์         รหัส 5306102378   คณะบริหารธุรกิจ

4.นายสันติชัย  ยี่สุ่น                รหัส 5322103019   คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

5.นายอธิคม  โกเสนตอ            รหัส 522101434     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296