ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา ที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ติดต่อรับเงินได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1449

 

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. นายภุซงค์  แย้มเจริญ       รหัส 5306105345  คณะบริหารธุรกิจ

2.น.ส.ชฏารัตน์  ดวงเดช       รหัส 5401123325  คณะผลิตกรรมการเกษตร

3. น.ส.ชนิดา  พงษ์สุริยา      รหัส 5401123327  คณะผลิตกรรมการเกษตร

4.น.ส.พิไลวรรณ  หืดศิริ       รหัส 5107104309  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

5. น.ส.สุพัตรา  สีหอมไชย    รหัส 5205204369  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

6. นายณัฐพงษ์  เขื่อนแก้ว    รหัส 5401105316  คณะผลิตกรรมการเกษตร

7. นายจุมพจน์  อินทร์สุวรรณ รหัส 5305101313  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

8.น.ส.มนฐกร  สุภาโขง        รหัส 5112102387 คณะเศรษฐศาสตร์

9. น.ส.ศศิธร  บัวมะลิ          รหัส 5409101393 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

10.นายติชานนท์  ทิมนุ่ม      รหัส 5207107305 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

11. น.ส.ธัญลักษณ์  จอมปินทอง  รหัส 5206103326 คณะบริหารธุรกิจ

12. นายเฉลิมชัย  พรหมเมศร์  รหัส 5212102322 คณะเศรษฐศาสตร์

13. นายพันธกานต์  น้ำทิพย์   รหัส 5106104351 คณะบริหารธุรกิจ *โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 จำนวน 1,873 บาท

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
413

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
324

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297