รับสมัครผู้ว่างงาน เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2


ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2559 10:27:13     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 289

โอกาสดีมาถึงแล้ว!!
โครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2
เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ฟรีตลอด)
ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2559 โดยในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะมีบริษัท ธุรกิจเอกชน ห้างร้าน ฯลฯ มาทำการรับสมัครและสัมภาษณ์งานกับผู้สมัครโดยตรง

กรอกข้อมูลด้วยลายมือของตนเอง แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบโดยการสแกน
และส่งมาที่ สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว
E-mail: tcsc.mju@gmail.com หรือ ส่งทางโทรสาร หมายเลข 053 -875190
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรฯ 053-875192 , 053-875153, 091-0719833
(คุณปรัสษกร อาษากิจ,คุณพันพิชัย ศรีโสดา,คุณรดาพร ทองมา)

***ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559***

ข่าวสมัครงาน     ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
54

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298