มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามMOU ร่วม 17สถาบันอุดมศึกษา (ภาคเหนือตอนบน) สร้างพื้นที่สีขาวปลอดแอลกอฮอล์


ปรับปรุงข้อมูล : 25/4/2559 10:58:23     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 202

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึษา เป็นผู้แทนมหวิทยาลัยลงนามความร่วมมือ(MOU) โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน ปีที่2 โดยมีมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน 17 สถาบัน เข้าร่วมลงนาม ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ ฮิลล์ ซึ่งมีสาระสำคัญในความร่วมมือดังนี้
1 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนนำบุคลากรและแกนนำนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องฯ
2 กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ปัญหา และส่งเสริมกิจกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยง จัดกิจกรรมในการขับเคลื่อน ผลักดัน กฏ ระเบียบเกี่ยวกับการควบคมร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแแอลกอฮอล์ทั้งภายในและรอบสถาบันการศึกษาฯ
3 กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ การไม่ดื่ม และการงดดื่มในที่สาธารณะขณะแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา ผ่านทางสื่อต่างๆและสร้างความร่วมมือกับชุมชนรอบสถาบันฯ

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296