อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบ ผู้นำนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง


ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2559 14:43:29     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 150

.........วันนี้ วันที่ 7 เมษายน 2559 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ เข้าร่วมรับฟัง ในเวทีนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาพูดคุยในประเด็นต่างๆที่มีข้อสงสัยและหารือการทำงานพัฒนานักศึกษาไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี2
ช่วงเที่ยง ได้รับประทานอาหารพร้อมนักผู้นำนักศึกษา ณ โรงอาหารกลาง อาคารเทิดกสิกร
ช่วงบ่าย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้าง อาคารครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง บริเวณ หลังโรงอาหารกลาง
.........นอกจากนี้ท่านอธิการได้ให้แนวทางในการพัฒนานักศึกษาต่างๆพร้อมกับหลักการทำงานโดยใช้ธรรมเป็นตัวตั้งและการทำงานจะสำเร็จ

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296