..อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่..


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 524

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. ณ โรงอาหารเทิดกสิกร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการบริจาคโลหิตรวม ๕๒๘ ยูนิต ช่วยให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับโลหิตไปเป็นจำนวน ๒๑๑,๒๐๐ ซีซี กองกิจการนักศึกษาขออนุโมทนาบุญผู้เข้าร่วมการบริจาคโลหิตมา ณ โอกาสนี้

Click..! เพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
55

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298