โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2558


ปรับปรุงข้อมูล : 21/7/2558 12:54:57     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 187

ประชาสัมพันธ์ถึง...น้องใหม่แม่โจ้ทุกคนนะครับ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 น้องใหม่แม่โจ้ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ 
"ค่านิยมหลัก 12 ประการ กับการพัฒนาเยาวชนของชาติ"
โดยแบ่งนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการดังนี้
นักศึกษารุ่นที่ 1 (ช่วงเช้า 06.00 - 12.00 น.) จะเป็นนักศึกษาที่พักอยู่หอพัก ดังนี้
1. หอพักชายเทพนฤมิตร 
2. หอพักหญิงผดุงศิลป์
3. หอพักหญิงฝึกหัดครู


นักศึกษารุ่นที่ 2 (ช่วงบ่าย 11.00 - 17.30 น.) จะเป็นนักศึกษาที่พักอยู่หอพัก ดังนี้
1. หอพักชายวัฒนศิลป์
2. หอพักหญิงศรีเกษตร
3. หอพักหญิงสุมิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
295