ประกาศ...การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ประจำปี 2558


ปรับปรุงข้อมูล : 20/7/2558 15:57:52     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 377

การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาชาย? มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 โดยให้รายงานตัวเข้าหอพักเรียงจากตัวอักษรชื่อแรก มีรายละเอียดดังนี้ คือ
อักษร ก - ภ หอพักชายเทพนฤมิตร 
อักษร ภ - ฮ หอพักหญิงสุมิตร
(หมายเหตุ อักษร ภ.สำเภา ให้นักศึกษาชายรายงานเข้าหอพักชายเทพนฤมิตรให้เต็มจำนวนก่อน แล้วถึงไปรายงานต่อที่หอพักชายวัฒนศิลป์ ซึ่งในวันรายงานตัวจะมีเจ้าหน้าคอยแจ้งบอกครับ) รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053873140

การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาหญิง? มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 โดยให้รายงานตัวเข้าหอพักเรียงจากตัวอักษรชื่อแรก มีรายละเอียดดังภาพที่สองนี้ คือ
อักษร ก - ท หอพักหญิงฝึกหัดครู
อักษร ธ - ย หอพักหญิงสุมิตร
อักษร ร - ส หอพักหญิงศรีเกษตร
อักษร ส - ฮ หอพักหญิงผดุงศิลป์
(หมายเหตุ อักษร ส.เสือ ให้รายงานเข้าหอพักหญิงศรีเกษตรให้เต็มจำนวนก่อนแล้วถึงไปรายงานต่อที่หอพักหญิงผดุงศิลป์ ในวันรายงานตัวจะมีเจ้าหน้าคอยแจ้งบอกครับ) รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053873140

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
295