กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KM การบริหารจัดการองค์กร ณ ริมดอยรีสอร์ท


ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2558 9:24:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 148

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KM การบริหารจัดการองค์กร ณ ริมดอยรีสอร์ท

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ KM การบริหารจัดการองค์กร กองกิจการนักศึกษา ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 เพื่อการพัฒนาบุคลาการและมุ่งให้เกิดการนำไปปรับใช้ในระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี อาจารย์สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานักศึกษา อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, กิจกรรมการถอดบทเรียน, กิจกรรมการกำหนดทิศทางการบริหารงานองค์กรอย่างมีระบบ, การนำเสนอผลงานการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาขึ้นจากการทำKMครั้งที่ผ่านมา (ภาพและข่าวโดยกองกิจการนักศึกษา)

แหล่งที่มา...http://prmju.mju.ac.th/P_Fact_all_Show.aspx?Pcode=3637

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
325

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297