รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา (งานที่ 1)


ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2558 10:26:13     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 320

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา (งานที่ 1)

งานที่ทำ : ช่วยงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วัน-เวลา : วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00-12.00 น.
สถานที่ : อนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ
จำนวนชั่วโมงจิตอาสาที่ได้รับ : 5 ชั่วโมง
จำนวนที่รับ : 50 คน
หากสนใจ : ลงชื่อได้ที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข วันที่ 2-5 มิ.ย. 2558

(เก็บชั่วโมงไว้ใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาจะต้องขอใบรับรองการทำกิจกรรมจากระบบระเบียนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเท่านั้น จะไม่มีการเขียนเอกสารด้วยมือ)

แหล่งที่มา https://www.facebook.com/StudentloanMaejo/posts/858878777492658?notif_t=notify_me

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296