โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึก 3 วิทยาเขต (แม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร)


ปรับปรุงข้อมูล : 20/5/2558 14:21:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 121

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึก 3 วิทยาเขต (แม่โจ้ เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นำโดย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาจากทุกองค์ ในการนี้ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้ให้การต้อนรับคณะจาก เชียงใหม่และแพร่

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715784358532248.1073741867.139554476155242&type=1

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
413

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
324

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297