เปิดหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 20 ก.ค. 2558


ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2558 9:36:44     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 220

ด้วยงานหอพัก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2557? ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-20 ก.ค. 2558 โดยมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษาภาคฤดูร้อน ตามรายละเอียดดังนี้

1.นักศึกษาชาย ให้เข้าพักหอพักชายวัฒนศิลป์ อัตรา 1,200 บาท

2.นักศึกษาหญิงให้เข้าพักหญิงฝึกหัดครู 1,400 บาท

3.คณะกรรมการหอพัก 600 บาท

ในการนี้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักในภาคฤดูร้อนนี้ ให้ติดต่อลงชื่อได้ที่ห้องสำนักงานหอพัก หอพักหญิงฝึกหัดครู ระหว่างวันที 1-20 พ.ค. 2558 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-873140

จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296