แจ้งการเตรียมความพร้อมและกำหนดการรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต


ปรับปรุงข้อมูล : 28/1/2558 13:28:51     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2097

แจ้งการเตรียมความพร้อมและกำหนดการรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ครั้งที่ 37) ดังนี้

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.00-12.00 น. รายงานตัวบัณฑิต ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 18.00 น. เข้ารับฟังคำชี้แจงพร้อมฝึกซ้อม
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00-18.00 น. ฝึกซ้อมโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกฯ
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 05.30-17.00 น. การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีรับเหรียญรางวัลเรียนดี และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ 
(หากไม่มารายงานตัวหรือขาดฝึกซ้อมถือว่าสละสิทธิ์)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-17.00 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มที่ 1 
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00-17.00 น. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มที่ 2

คำแนะนำเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ
-งานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถือเป็นงานพระราชพิธี และเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตแม่โจ้ทุกท่าน คณะกรรมการทุกฝ่าย
จึงร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด 
-ขอให้บัณฑิตทุกท่าน
เตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกาย เครื่องแต่งกาย และอื่น ๆ ให้เเหมาะสมในวันสำคัญนี้ (อาทิ ทรงผม/ เล็บมือ/รองเท้า ทุกอย่างต้องสะอาด ควรฝึกซ้อมใส่และหาวิธีป้องกันเท้าเจ็บด้วย)
-ขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดจาก
คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิตได้ที่ http://www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo/
-หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อที่ ศูนย์ประสานงานบัณฑิตแม่โจ้ 0823846326

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
325

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297