ผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา เข้ารับโล่เกียรติคุณ วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2557 16:13:35     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 328

อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น

นายสุรชัย ศรีนรจันทร์ แม่โจ้รุ่น 74 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นสาขาคุณธรรมและจริยธรรม

นายปิยะพงษ์ ยงเพ็ชร แม่โจ้รุ่น 74 เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นสาขาพัฒนาเยาวชน

ผอ.สุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำตัวแทนจากคณะทำงาน สสส.แม่โจ้ นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ทูลเกล้าถวายผลงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ เจลมาส์กหน้าจากสาหร่ายเตา และหนังสือ ณ กาลเวลาในโอกาสครบรอบแม่โจ้ 80 ปี โดยพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ฯ ในงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

ติดตามข่าวสารกองกิจการนักศึกษาได้ที่
https://www.facebook.com/stumju

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
55

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298