..โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา..


ปรับปรุงข้อมูล : 9/3/2556 15:57:24     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1719

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา ปี ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาจากองค์กรต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนบ้านนาหลังคาแดง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบุคลากรที่กำกับดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำนักศึกษาเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงานของตน

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
321

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
413

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
509

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
324

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297