..รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม..


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 675

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร เข้าร่วมโครงการ "รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ซึ่งจัดโดยกองกำลังผาเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้จัดขึ้นบริเวณบ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัแม่โจ้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเข้าชมนิทรรศการมากพอสมควร สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานได้แก่ การปลูกป่า การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การสร้างฝายธรรมชาติ การทำแนวกันไฟ และการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีมวลชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
325

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297